Broń pancerna III Rzeszy

Kategoria: Czołgi i sprzęt kołowy z okresu WWIIRomeo
Nie 20 Kwi, 2008 21:09
III Rzesza

PzKpfw I

Dwuosobowy czołg lekki, zaprojektowany i wyprodukowany w tajemnicy jako ci?gnik rolniczy. Do uzbrojenia Wehrmachtu wszedł od wrze?nia 1933r.
Pocz?tkowo miano go wykorzystywać wył?cznie w roli maszyny szkolnej, jednak z powodu szybszego niż planowano wybuchu wojny czołgi te znajdowały się w wyposażeniu jednostek bojowych do 1941r. W trakcie służby czołg ten wielokrotnie modernizowano.

Ciekawe informacje

• Odległym przodkiem czołgu był lekki wóz Mark IV. Dwa czołgi tego typu podarował Niemcom ZSRR w 1932r.
• Pierwszych 15 egzemplarzy czołgu nosiło nazwę 1 A LaS (Landwirtschaftlicher Schlepper - ci?gnik rolniczy).
• W chwili wybuchu wojny Niemcy posiadali 1445 wozów PzKpfw I. Ł?cznie stanowiły one ponad 40 % wszystkich czołgów w Wehrmachcie.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 5900 kg
∞Długo?ć: 4420 mm
∞Szeroko?ć: 2060 mm
∞Wysoko?ć: 1720 mm
∞Silnik: Maybach NL38TR o mocy 100 KM
∞Prędko?ć: 40 km/h
∞Zasięg na drodze: 170 km
∞Załoga: 2
∞Uzbrojenie: 3 karabiny maszynowe MG13 (7,92 mm)
∞Grubo?ć pancerza: 6 - 13 mm

Romeo
Nie 20 Kwi, 2008 22:48
III Rzesza

PzKpfw II

Podstawowy czołg niemieckich dywizji pancernych aż do 1941r. Już w trakcie rozpoczęcia wojny PzKpfw II był przestarzały. Słabe opancerzenie i uzbrojenie nie pozwalały na podjęcie walki z z czołgami przeciwnika. Do sukcesów niemieckich dywizji pancernych w znacz?cym stopniu przyczyniła się błyskotliwa taktyka wykorzystania sił pancernych oraz ?wietne działanie z lotnictwem i piechot?. Ostatecznie produkcję zakończono w 1944r., jednak aż do zakończenia działań czołg ten, w równych wersjach występował we wszystkich europejskich frontach.

Ciekawe informacje

• W 1942r. czołg PzKpfw II został przeznaczony do działań rozpoznawczych i przeciwpartyzanckich.
• We wrze?niu 1939r. armia niemiecka posiadała 1223 czołgi PzKpfw II różnych wersji. Było to 35% ogółu czołgów Wehrmachtu.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 9500 kg
∞Długo?ć: 4810 mm
∞Szeroko?ć: 2280 mm
∞Wysoko?ć: 2020 mm
∞Silnik: Maybach HL 62 TRM o mocy 140 KM
∞Prędko?ć: 40 km/h
∞Zasięg na drodze: 200 km
∞Załoga: 3
∞Uzbrojenie: działko 20 mm KwK 30 L/55, karabin maszynowy MG 34 (7,92 mm)
∞Grubo?ć pancerza: 14,5 mm


Lekko opancerzony i uzbrojony PzKpfw II był pierwszym "prawdziwym" czołgiem Wehrmachtu.
Romeo
Nie 20 Kwi, 2008 23:01
III Rzesza

PzKpfw III

Jeden z najważniejszych rodzajów czołgów w siłach niemieckich, modernizowany przez niemal cały okres wojny.
Pierwsza wersja trafiła do dywizji pancernych w 1937r., produkcję zakończono w 1943r. W trakcie służby czołg doczekał się licznych modyfikacji, najważniejsze polegały na zwiększeniu opancerzenia i kalibru działa.
We wrze?niu 1939r. siły niemieckie użyły 98 czołgów nowego typu.

Ciekawe informacje

• Wersja E tego czołgu była pierwsz?, jak? produkowano wielkoseryjnie.
• Masowe zastosowanie czołgu PzKpfw III miało miejsce dopiero w trakcie ataku na ZSRR.
• Najbardziej znanym pojazdem wyprodukowanym na bazie czołgu PzKpfw III było działo samobieżne Sturmgeschütz III, używane przez Finlandię aż do 1967r.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 19 500 kg
∞Długo?ć: 5380 mm
∞Szeroko?ć: 2910 mm
∞Wysoko?ć: 2430 mm
∞Silnik: Maybach HL 120 TR o mocy 265 KM
∞Prędko?ć: 40 km/h
∞Zasięg na drodze: 165 km
∞Załoga: 5
∞Uzbrojenie: działo 37 mm KwK 35/36 L/45, 3 karabiny maszynowe MG 34 (7,92 mm)
∞Grubo?ć pancerza: 30 mm


PzKpfw III miał być podstawowym czołgiem armii niemieckiej na pocz?tku wojny, jednak w większej liczbie wszedł do służby dopiero w trakcie przygotowań do ataku na Francję.
Romeo
Pon 28 Kwi, 2008 23:51
III Rzesza

Leichter Panzerspähwagen SdKfz 222

Lekki pojazd rozpoznawczy SdKfz 222 wszedł do służby w 1939r. W zasadzie była to ulepszona wersja rozwojowa pojazdu SdKfz 221, różni?ca się opancerzeniem, uzbrojeniem, wyposażona w mocniejszy silnik i powiększon? wieżyczkę. Wszystkie koła były skrętne i napędzane.
Był to jeden ze stosunkowo nielicznych rodzajów pojazdów pancernych, który służył przez cały czas wojny. Ogółem wyprodukowano 1801 maszyn wszystkich rodzajów tego typu, jednak do marca 1945r. jedynie 601 znajdowało się w aktywnej służbie.

Ciekawe informacje

• Pocz?tkowe egzemplarze wozu nie posiadały siatek przed granatami, zamocowanych wokół otwartej wieżyczki.
• SdKfz 222 doczekał się licznych wersji, z których najbardziej rozpowszechnione były pojazdy ł?czno?ci, oznaczone symbolem SdKfz 223 i Sdkfz 260 i 261.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 4800 kg
∞Długo?ć: 4800 mm
∞Szeroko?ć: 1950 mm
∞Wysoko?ć: 1800 mm
∞Silnik: do 1941r. benzynowy Horch V8 o mocy 81 KM, po 1941r. ten sam silnik o mocy zwiększonej do 90 KM
∞Prędko?ć: 75 km/h
∞Zasięg na drodze: 280 km
∞Zasięg w terenie: 180 km
∞Załoga: 3
∞Uzbrojenie: działko 20 mm, czę?ć pojazdów w póˇniejszym okresie działko 28 mm/20 mm; karabin maszynowy MG34 (7,92 mm)
∞Grubo?ć pancerza: do 14,5 mm


Najbardziej rozpowszechniona wersja Leichter Panzerspähwagen SdKfz 222, uzbrojona w działko 20 mm i karabin maszynowy MG34. Widoczne s? też siatki przeciwko granatom, zamontowane na szczycie otwartej wieżyczki.
Romeo
Nie 15 Cze, 2008 19:20
III Rzesza

PzKpfw II F

Ten weteran walk w Polsce i we Francji został wysłany do Afryki głównie jako czołg rozpoznawczy.
Jego słabe uzbrojenie i cienki pancerz nie dawały większych szans podczas walki z brytyjskimi czołgami, natomiast wóz ten doskonale spisywał się w działaniach po?cigowych i osłonnych.
W wyposażeniu Deutsche Afrika Korps (DAK) znajdowała się pocz?tkowo wersja C, a póˇniej zmodernizowana i dostosowana do tropików wersja F (Tp). Czołgi wersji PzKpfw brały jeszcze udział w walkach 10. Dywizji Pancernej o Tunezję w 1943r.

Ciekawe informacje

• W marcu 1941r. 5. Dywizja Lekka DAK otrzymała 45 czołgów PzKpfw II, głównie wersji C.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 10 200 kg
∞Długo?ć: 4810 mm
∞Szeroko?ć: 2280 mm
∞Wysoko?ć: 2020 mm
∞Silnik: sze?ciocylindrowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 62 TR lub 62 TRM o mocy 103 kW (140KM)
∞Prędko?ć: 40 km/h
∞Zasięg na drodze: 190 km
∞Zasięg w terenie: 125 km
∞Załoga: 3
∞Uzbrojenie: działko 20 mm, karabin maszynowy MG34 (7,92 mm)
∞Grubo?ć pancerza: 15 - 35 mmRomeo
Nie 15 Cze, 2008 19:51
III Rzesza

PzKpfw III J

W pierwszych latach wojny był to najnowocze?niejszy wóz bojowy Wehrmachtu. Jego rol? było zwalczanie czołgów przeciwnika.
We Francji okazało się, że armata kalibru 37 mm jest już niewystarczaj?ca i 100 ostatnich czołgów wersji F otrzymało armatę kalibru 50 mm. Tak też uzbrojono większo?ć czołgów wersji G. Identycznie uzbrojona wersja H miała pogrubiony pancerz oraz nowe koła napędzaj?ce i napinaj?ce.
Czę?ć czołgów wersji J otrzymała armatę o dłuższej ufie.

Ciekawe informacje

• Zbudowano 435 czołgów wersji F, ok. 600 wersji G, 308 wersji H i 2616 wersji J. Pierwsze czołgi PzKpfw III przeznaczone dla DAK (70-80 sztuk) otrzymał 5. Pułk Pancerny 5. Dywizji Lekkiej. Były one zdecydowanie lepsze od większo?ci brytyjskich czołgów.
• Zasobnik z tyłu wieży wersji G otrzymał nieoficjaln? nazwę Rommel Kiste - skrzynka Rommla.
• Czołgi?ci 2. Warszawskiej Brygady Pancernej w 1943r. szkolili się w Egipcie na zdobytych czołgach PzKpfw III i IV.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 21 500 kg
∞Długo?ć: 6160 mm
∞Szeroko?ć: 2950 mm
∞Wysoko?ć: 2510 mm
∞Silnik: dwunastocylindrowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 120 TRM o mocy 221
kW (300KM)
∞Prędko?ć: 40 km/h
∞Zasięg na drodze: 145 km
∞Zasięg w terenie: 85 km
∞Załoga: 5
∞Uzbrojenie: armata 50 mm L/60, dwa karabiny maszynowe MG34 (7,92 mm)
∞Grubo?ć pancerza: 30 - 77 mmRomeo
Nie 15 Cze, 2008 20:17
III Rzesza

PzKpfw IV D, E, F

Pojazd ten, pocz?tkowo okre?lany jako ciężki, miał wspierać inne czołgi niszcz?c artylerię i lekkie umocnienia. W tej roli był pocz?tkowo używany w Afryce.
Konieczno?ć zwalczania coraz lepiej opancerzonych i uzbrojonych czołgów alianckich spowodowała, że przezbrojono go w armatę przeciwpancern? z dług? luf?. Po tej zmianie PzKpfw stał się podstawowym czołgiem Wehrmachtu i praktycznie do końca wojny dysponował uzbrojeniem silniejszym od sojuszniczych czołgów ?rednich.

Ciekawe informacje

• Do Trypolisu pierwsze czołgi w wersji D i E przybyły 11 marca 1941r. Otrzymał je 5. Pułk Pancerny przeniesiony z 3. Dywizji Pancernej do 5. Dywizji Lekkiej.
• Działa kalibru 40 mm brytyjskich czołgów mogły przebić pancerz tego czołgu dopiero z odległo?ci mniejszej niż 500 m.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 20 000 kg (D); 21 000 kg (E); 22 300 kg (F1); 23 600 (F2)
∞Długo?ć: 5920 mm (F2 6630 mm)
∞Szeroko?ć: 2840 mm (F2 2880)
∞Wysoko?ć: 2680 mm
∞Silnik: dwunastocylindrowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 120 TRM o mocy 221
kW (300KM)
∞Prędko?ć: 42 km/h (D - F1); 40 km/h (F2)
∞Zasięg na drodze: 210 km (D, F1); 200 km (E, F2)
∞Zasięg w terenie: 130 km (D, F1, F2); 125 km (E)
∞Załoga: 5
∞Uzbrojenie: armata 75 mm L/24 (D-F1); armata 75 mm L/43 (F2); dwa karabiny maszynowe MG34 (7,92 mm)
∞Grubo?ć pancerza: 20 - 30 mm (D); 20 - 60 mm (E); 30 - 50 mm (F1, F2)


PzKpfw IV D


PzKpfw IV E


PzKpfw IV F
Romeo
Pon 07 Lip, 2008 22:34
III Rzesza

Transporter opancerzony SDKFZ 250

Jeszcze przed wojn? w III Rzeszy przyst?piono do prac nad małym transporterem stanowi?cym uzupełnieniem dla cięższego SdKfz 251. Do jego budowy wykorzystano podwozie ci?gnika półg?sienicowego D 7p-Zgkw 1 ton i opancerzone nadwozie firmy Büssing-NAG. Prototyp był gotowy pod koniec 1939r., a produkcja seryjna ruszyła w czerwcu 1940r.
Pojazd budowano w kilkunastu wersjach: 250/1 - transporter piechoty, 250/2 - ruchoma stacja telefoniczna, 250/3 - z radiostacj?, 250/4 - obrony przeciwlotniczej, 250/5 - obserwacyjny dla artylerii, 250/6 - transporter amunicji, 250/7 - z moˇdzierzem 80 mm, 250/8 - z armat? 75 mm, 250/9 - z działkiem 20 mm w obrotowej wieży, 250/10 - z armat? 37 mm, 250/11 - z rusznic? ppanc. 28 mm, 250/12 - pomiarowy artylerii.
Na tym samym podwoziu budowano podobne" SdKfz 252 - transporter amunicji i SdKfz 253 - obserwacyjny dla artylerii. Obydwa były przeznaczone dla oddziałów artylerii samobieżnej.

Ciekawe informacje

• W latach 1940-1945 zbudowano 6628 sztuk SdKfz 250, 413 SdKfz 252 i 285 SdKfz 253.
• Transporter budowano z dwoma wersjami kadłuba: tzw. star? (alt) z podciętymi burtami i now? (neu) z płaskimi burtami.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 5800 kg
∞Długo?ć: 4560 mm
∞Szeroko?ć: 1945 mm
∞Wysoko?ć: 1660 mm
∞Silnik: sze?ciocylindrowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 42 TRKM o mocy 74 kW (100KM)
∞Prędko?ć: 65 km/h
∞Zasięg na drodze: 320 km
∞Zasięg w terenie: 200 km
∞Załoga: 2-6
∞Uzbrojenie: karabin maszynowy MG34 lun MG 42 7,92 mm (2010 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: 8 - 14,5 mm


SdKfz 250/1 - transporter piechoty


SdKfz 250/2 - ruchoma stacja telefoniczna


SdKfz 250/3 - z radiostacj?


SdKfz 250/4 - obrony przeciwlotniczej


SdKfz 250/5 - obserwacyjny dla artylerii


SdKfz 250/6 - transporter amunicji


SdKfz 250/7 - z moˇdzierzem 80 mm


SdKfz 250/8 - z armat? 75 mm


SdKfz 250/9 - z działkiem 20 mm w obrotowej wieży


SdKfz 250/10 - z armat? 37 mm


SdKfz 250/11 - z rusznic? ppanc. 28 mm


SdKfz 250/12 - pomiarowy artylerii (wnętrze)
Romeo
Sro 22 PaĽ, 2008 15:28
SdKfz 232 (8-Rad)

Pierwsze niemieckie ciężkie samochody pancerne były budowane na podwoziach samochodów ciężarowych, ale już w 1935r. przyst?piono do tworzenia specjalnego podwozia dla takich pojazdów. Do maja 1936r. zakończono próby prototypowego samochodu VsKfz 623. Produkcję seryjn? wersji oznaczonej jako SdKfz 231 (8-Rad) rozpoczęto w zakładach Friedrich Schichau w Elbl?gu i Deutsche Werke w Kilonii. Pojazd ten miał pancerz chroni?cy przed pociskami karabinowymi i odłamkowymi, a jego uzbrojenie składało się z działka 20 mm i karabinu maszynowego 7,9 mm w obrotowej wieżyczce. Niemal jednocze?nie rozpoczęto produkcję wersji SdKfz (8-Rad) wyposażonej w radiostację z charakterystyczn? wielk? anten? ramow?. Od 1942r. zrezygnowano z anteny ramowej, a w połowie tego roku powstał pojazd wsparcia artyleryjskiego SdKfz 233, który zamiast wieży miał armatę 75 KwK 37 zamontowan? w odkrytym przedziale bojowym. Produkcję tej wersji zakończono w paˇdzierniku 1943r. Charakterystyczn? cech? tego samochodu był napęd na wszystkie koła, z których dodatkowo każde było skrętne.

Ciekawe informacje

• 1 VII 1941r. Wehrmacht i SS posiadały 390 samochodów w wersjach bojowych, 1 IV 1942r. - 244 bojowe i 112 dowódczych, a jeszcze w marcu 1945r. eksploatowane były 334 samochody wszystkich wersji.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 8800 kg
∞Długo?ć: 5850 mm
∞Szeroko?ć: 2210 mm
∞Wysoko?ć: 2340 mm, z anten? 2900 mm
∞Silnik: o?miocylindrowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Bussing-NAG L8V-GS o mocy 110 kW (150M)
∞Prędko?ć: 85 km/h
∞Zasięg na drodze: 300 km
∞Załoga: 4
∞Uzbrojenie: działko 20 mm KwK 38 (180 nabojów); karabin maszynowy MG34 7,92 mm (1050 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 15 lub 30 mm, boki 8 mm, wieża 15 mm


Ciężkie samochody pancerne, opracowane w III Rzeszy przed rozpoczęciem wojny, nie należały do udanych. Konstrukcje takie jak SdKfz 232 (8-Rad) do?ć szybko zostały zast?pione pojazdami lepiej dostosowanymi do realiów pola walki.
Romeo
Sro 22 PaĽ, 2008 15:48
SdKfz 234

Ten samochód mimo podobieństwa do SdKfz 231 był całkowicie now? konstrukcj?. Zgodnie z decyzj? z 5 VIII 1940r. został zaprojektowany z my?l? o użyciu w ekstremalnych warunkach panuj?cych na Saharze. Nowo?ci? miało być zaprojektowanie czeskiego silnika wysokoprężnego Tatra. Dwa prototypy ukończono pod koniec 1941r. Dzięki samono?nemu nadwoziu nowy samochód był nieco szerszy i niższy. Produkcję podjęto we wrze?niu 1943r., długo po kapitulacji wojsk niemieckich w Afryce. Pierwsz? wersję seryjn?, SdKfz 234/2 uzbrojono w armatę przeciwpancern? 50 mm. Był to najlepszy samochód pancerny II wojny ?wiatowej. Druga wersja seryjna, SdKfz 234/1, posiadała uzbrojenie składaj?ce się z działka 20 mm i karabinu maszynowego 7.9 mm, umieszczonych w odkrytej wieżyczce. Trzecia wersja, SdKfz 234/3, była pojazdem wsparcia wyposażonym w armatę 75 mm K51 L/24. Pod koniec 1944r. rozpoczęto produkcję wersji SdKfz 234/4, zaprojektowanej jako wóz wsparcia i niszczyciel czołgów, uzbrojonej w armatę 75 mm PaK 40.

Ciekawe informacje

• W końcu marca 1945r. w oddziałach Wehrmachtu i SS znajdowało się 71 samochodów SdKfz 234 wszystkich wersji.

Dane techniczne SdKfz 234/2 "Puma"

∞Masa całkowita: 11 740 kg
∞Długo?ć: całkowita: 6800 mm; kadłuba 6020 mm
∞Szeroko?ć: 2360 mm
∞Wysoko?ć: 2380 mm
∞Silnik: dwunastocylindrowy wysokoprężny chłodzony powietrzem Tatra 103 o mocy 540 kW (210M)
∞Prędko?ć: 90 km/h
∞Zasięg na drodze: 1000 km
∞Załoga: 4
∞Uzbrojenie: armata 50 mm KwK 39 (55 nabojów), karabin maszynowy 7,9 mm MG42 (2850 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 30 mm, boki 8-10 mm; wieża 30 mm, boki i góra 10 mm, osłona działa 100 mm


SdKfz 234/1


SdKfz 234/2

SdKfz 234/3

SdKfz 234/4
Romeo
Sro 11 Lut, 2009 14:44
SDKFZ 251

Podstawowy transporter opancerzony Wehrmachtu powstał na bazie półg?sienicowego ci?gnika dla artylerii. Pocz?tkowo nad takim pojazdem pracowały zakłady Hansa-Lloyd, a póˇniej Hanomag. W 1937r. powstał prototyp opancerzonego ci?gnika i zarazem transportera dla artylerii oznaczonego Hkl 6 p. Po pewnych zmianach w 1938r. uruchomiono produkcję seryjn? i w następnym roku przekazano pierwsze pojazdy nosz?ce oznaczenie SdKfZ 251. Pocz?tkowo transporter produkowano w kolejnych wersjach oznaczonych Ausf. A-D. Ostatnia z nich miała płask? tyln? płytę kadłuba. Póˇniej - głównie w oparciu o wersje C i D - budowano wiele wariantów, oznaczonych numerami 1-23. Czę?ć z nich występowała w kilku podwariantach. W sumie na tym podwoziu powstało kilkadziesi?t różnych pojazdów. Oprócz typowych transporterów piechoty były to pojazdy wsparcia z ciężk? broni?, pojazdy dowodzeni, pojazdy saperskie, wozy obserwacyjne artylerii, działa samobieżne i ruchome reflektory. Wad? był brak napędu na przedni? o?, narzekano też na odkryty przedział bojowy.

Ciekawe informacje

• Dokładna liczba wyprodukowanych transporterów jest trudna do ustalenia. Podaje się, że w latach 1939-1945 zbudowano 15 522 sztuki.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 9000 kg
∞Długo?ć: 599 cm
∞Szeroko?ć: 210 cm
∞Wysoko?ć: 175 cm
∞Silnik: czterosuwowy sze?ciocylindrowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 42 TUKRM o mocy 74 kW (100 KM)
∞Prędko?ć: 50-52 km/h
∞Zasięg na drodze: 300-320 km
∞Zasięg w terenie: 180 km
∞Załoga: 2 + 10-12 żołnierzy
∞Uzbrojenie: karabin maszynowy 7,92 mm MG 34 lub MG 42, z możliwo?ci? instalacji drugiego
∞Grubo?ć pancerza: przód 14,5 mm, boki i góra silnika 8 mm, podłoga 6 mm

Romeo
Pi± 13 Lut, 2009 15:25
Jagdpanzer Tiger (P) Ferdinand (SdKfz 184)

Pojazd ten, jeden z najpotężniejszych użytych podczas wojny, powstał w sposób przypadkowy. Kiedy w 1941r. pojawiło się konkretne zapotrzebowanie na czołg ciężki, do rywalizacji stanęły dwie firmy: Porsche i Henschel. W kwietniu 1941r. przedstawiły one swoje prototypy. Po próbach porównawczych do produkcji wybrano konstrukcję Henschla. Tymczasem Porsche był tak pewien swego zwycięstwa, że rozpocz?ł produkcję seryjn? 100 podwozi. Kiedy w marcu 1942r. Hitler zaż?dał zbudowania ciężkiego niszczyciela czołgów, postanowiono wykorzystać 92 gotowe podwozia. Silnik przeniesiono do ?rodkowej czę?ci kadłuba, a w tylnej umieszczono obszern? stał? wieżę z armat? przeciwpancern? PaK 43/1 kalibru 88 mm. Pojazdy te zmontowano wiosn? 1943r. Ferdinand (znany też pod nazw? Elefant) różnił się od innych wozów bojowych mieszanym napędem spalinowo-elektrycznym. Silniki benzynowe dostarczały moc pr?dnicom, które doprowadzały pr?d do dwóch silników elektrycznych napędzaj?cych g?sienice. Pojazd ten miał bardzo grupy pancerz czołowy odporny na pociski ówczesnych dział przeciwpancernych, ale był bezbronny wobec piechoty z granatami kumulacyjnymi i butelkami zapalaj?cymi. Dlatego na pocz?tku 1944r. w przedniej płycie dodano jarzmo dla karabinu maszynowego i wieżyczkę obserwacyjn? dla dowódcy. Większo?ć zmodernizowanych pojazdów trafiła na front włoski, tylko nieliczne pozostały na Wschodzie.

Ciekawe informacje

• Ł?cznie powstało 90 niszczycieli czołgów Ferdinand, które stanowiły wyposażenie dwóch batalionów: 653. i 654.

Dane techniczne wersji z 1942r.

∞Masa całkowita: 65 500 kg
∞Długo?ć: 814 cm
∞Szeroko?ć: 338 cm
∞Wysoko?ć: 297 cm
∞Silnik: dwa dwunastocylindrowe rzędowe gaˇnikowe chłodzony ciecz? Maybach HL 120 TRM o mocy 195
kW (265 KM) każdy
∞Prędko?ć: 20 km/h
∞Zasięg na drodze: 150 km
∞Zasięg w terenie: 90 km
∞Załoga: 6
∞Uzbrojenie: armata 88 mm PaK43/1 (55 pocisków)
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 200 mm, boki i tył 80 mm, przód wieży 200 mm, boki i tył 85 mm


Elefant wykorzystywał skomplikowany układ napędowy, w którym zdwojony silnik benzynowy dostarczał moc pr?dnicom napędzaj?cym g?sienice. W praktyce rozwi?zanie takie okazało się niezwykle zawodne.
Romeo
Pi± 13 Lut, 2009 15:46
PzKpfw VI E Tiger (H) (Sdkfz 181)

Czołg ten był zmodyfikowan? wersj? prototypu VK 3601 firmy Henschel dostosowan? do wymagań przedstawionych w maju 1941r. Budowę prototypu oznaczonego symbolem VK 4501 przyspieszono po pojawieniu się na froncie czołgów KW. Wytwarzanie prototypu wyposażonego w wieżę Porsche zakończono w kwietniu 1942r. Pierwszy seryjny czołg był gotowy już w maju. W czasie produkcji wprowadzono m.in. now?, bardziej funkcjonaln? wieżyczkę dowódcy i - od 822. pojazdu - nowe, lżejsze i bardziej wytrzymałe koła jezdne z wewnętrzn? amortyzacj?. W marcu 1943r. zmieniono oznaczenie na SdKfz 181. Projektowano w wielkim po?piechu Tiger miał wiele wad. Jego silnik często się zapalał. Ponadto trzeba go było wł?czać co 3 godziny na 15 minut, ponieważ po dłuższej przerwie uruchamiania potrzebna była ekipa remontowa. Czołg miał pionowe płyty pancerza, ale na tyle grube, że skutecznie chroniły załogę. W sumie był to ruchomy bunkier przeciwpancerny. Na froncie doskonale radził sobie z czołgami aliantów. Zbyt wcze?nie użyty na froncie wschodnim i w Afryce, przestał być tajemnic?, ale do końca wojny załogi pojazdów przeciwnika panicznie się go bały.

Ciekawe informacje

• Do sierpnia 1944r. powstało 1346 seryjnych Tygrysów z tego 76 w 1942r., 647 w 1943r. i 623 w 1944r.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 56 900 kg
∞Długo?ć: 845 cm
∞Szeroko?ć: 370 cm
∞Wysoko?ć: 300 cm
∞Silnik: dwunastocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 210P45 o mocy 478
kW (650 KM)
∞Prędko?ć na drodze: 45,5 km/h
∞Prędko?ć na drodze: 15 km/h
∞Zasięg na drodze: 195 km
∞Zasięg w terenie: 110 km
∞Załoga: 5
∞Uzbrojenie: armata 88 mm KwK 36L/56 (92 pociski), dwa karabiny maszynowe 7,92 MG 34 (5100 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 60, 80, 100 mm, boki 60, 80 mm, tył 80 mm, góra i podłoga 25 mm, przód wieży 100 mm, boki i tył 85 mm, góra 25 mm


Romeo
Pon 16 Lut, 2009 11:03
PzKpfw V Panther (Sdkfz 171)

Ten czołg miał być niemiecka odpowiedzi? na T-34. Pocz?tkowo zamierzano niemal dokładnie skopiować pojazd radziecki. Nad projektem VK 3002 pracowały firmy Daimler-Benz i MAN. Ostatecznie do realizacji trafił projekt zakładów MAN. Prototyp był gotowy we wrze?niu 1942r., a pierwsze czołgi seryjne - na pocz?tku 1943r. Wersja ta, oznaczona jako Ausf. D, miała wysok? wieżyczkę dowódcy. Nowy czołg, w którym zastosowano wiele nowatorskich rozwi?zań, pocz?tkowo stwarzał mnóstwo problemów technicznych. Najczę?ciej zapalał się silnik i psuły sprzęgła boczne. Pod Kurskiem problemy te były przyczyn? utraty znacznej czę?ci użytych tam Panter. Już w sierpniu 1943r. uruchomiono produkcję zmodernizowanej i pozbawionej wad poprzednika wersji Ausf. A. jednocze?nie usuwano usterki Ausf. D. W marcu 1944r. rozpoczęto produkcję wersji Ausf. G z nowym kadłubem i grubszym pancerzem. Planowano budowę wersji Ausf. F z armat? 88 mm w nowej wieży, ale powstał tylko prototyp. Na etapie projektu pozostała wersja Panther II. Walory bojowe Pantery, jej skuteczna armata, dobre opancerzenie i wła?ciwo?ci trakcyjne sprawiły, że uznano j? za najlepszy czołg II wojny ?wiatowej.

Ciekawe informacje

• Po zakończeniu wojny czołgi te pozostawały w uzbrojeniu armii Francji i Bułgarii.

Dane techniczne Ausf. A

∞Masa całkowita: 44 800 kg
∞Długo?ć: 886 cm
∞Szeroko?ć: 327 cm
∞Wysoko?ć: 299 cm
∞Silnik: dwunastocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 230P30 o mocy 441
kW (600 KM)
∞Prędko?ć na drodze: 45 km/h
∞Prędko?ć w terenie: 30 km/h
∞Zasięg na drodze: 200 km
∞Zasięg w terenie: 100 km
∞Załoga: 5
∞Uzbrojenie: armata 75 mm KwK 42L/70 (70 pocisków), dwa karabiny maszynowe 7,92 MG 34 (4200 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 60, 80 mm, boki i tył 40 mm, przód wieży 100 mm, boki i tył 45 mm


Romeo
Sob 21 Lut, 2009 19:36
PzKpfw VI Ausf. B Tiger II

Na pocz?tku 1942r. zaczęto budować prototyp VK 4502 firmy Porsche. Był to stary VK 4501 z now? wież? wyposażon? w armatę 88 mm KwK 42 o bardzo długiej lufie. Pojazd został odrzucony z przyczyn technicznych, ale wieżę i armatę zaadaptowano do projektu formy Henschel. Projekt był oznaczony VK 4503 (H), ze swoim poprzednikiem miał wspóln? tylko nazwę. Kadłub ukształtowano podobnie jak w Panterze i zmniejszono liczbę kół jezdnych. Przedni pancerz był znacznie grubszy. Póˇniej się okazało, że nie może go przestrzelić żaden z czołgów alianckich. Prototyp pojazdu był gotowy w listopadzie 1943r., a produkcja seryjna ruszyła w styczniu roku następnego. Podwozia czołgu powstawały w zakładach Henschla w Kassel, a wieże w zakładach Wegmann w tym samym mie?cie. Alianckie bombardowania znacznie ograniczyły produkcję. Pierwsze 50 czołgów otrzymało oryginaln? wieżę Porsche, a póˇniejsze wieżę Henschla z grubszym przednim pancerzem. Planowano budowę wersji z now? armat? 105 mm i silnikiem o mocy 736 kW (1000 KM). Czołg, znany także jako Königstiger, był bardzo groˇnym przeciwnikiem, ale otrzymał słaby silnik. Jego pierwsze egzemplarze użyte pod Baranowem wpadły w ręce Rosjan i poznano ich słabe strony.

Ciekawe informacje

• Nazwa czołgu potocznie jest tłumaczona jako Królewski Tygrys, choć prawidłowo powinno być Tygrys Bengalski.

Dane techniczne Tiger II z wież? Henschel / wież? Porsche

∞Masa całkowita: 69 800 kg / 68 500 kg
∞Długo?ć: 1028,6 cm / 1028 cm; długo?ć kadłuba 726 cm
∞Szeroko?ć: 362,5 cm; z błotnikami 375,5 cm
∞Wysoko?ć: 3,9 cm / 307,5 cm
∞Silnik: dwunastocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 230P30 o mocy 441
kW (600 KM)
∞Prędko?ć na drodze: 38 km/h
∞Prędko?ć w terenie: 15-20 km/h
∞Zasięg na drodze: 170 km
∞Zasięg w terenie: 120 km
∞Załoga: 5
∞Uzbrojenie: armata 88 mm KwK 43 (72 pociski), dwa karabiny maszynowe 7,92 MG 34 (6595 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 100-150 mm, boki i tył 80 mm, przód wieży 180 mm / 100 mm, boki i tył 80 mm


Tiger II z wież? Porsche.

Tiger II z wież? Henschel.
Romeo
Sob 21 Lut, 2009 20:09
Sturmgeschütz III

W III Rzeszy jeszcze przed wojn? powstała koncepcja zbudowania opancerzonego działa na podwoziu g?sienicowym, zdolnego zast?pić artylerię wsparcia dla pierwszego rzutu nacieraj?cych wojsk. W 1937r. zbudowano pierwsze pojazdy na podwoziu PzKpfw III B uzbrojone w armatę 75 mm L/24. W pojazdach seryjnych wykorzystywano podwozie czołgu PzKpfw III F. Niska pancerna nadbudówka z działem miała w porównaniu z czołgiem grubszy pancerz. Pogrubiono też przedni pancerz kadłuba. Wersje od Ausf. A do Ausf. B były uzbrojone w krótk? armatę 75 mm i służyły do wsparcia czołgów lekkich i piechoty. W 1941r. powstała wersja Ausf. F uzbrojona w armatę KwK 40L/43 z dług? luf?. Przeznaczono j? do zwalczania nowych czołgów radzieckich chronionych grubym pancerzem. Najliczniejsza wersja Ausf. G miała pogrubiony pancerz, a czę?ć pojazdów otrzymała now? osłonę armaty typu Saukopf (?wińska głowa). Czę?ć pojazdów wersji F i G uzbrojono w haubicę 105 mm. Nosiły one nazwę Sturmhaubitze 42. Na tym samym podwoziu, ale z inn? wież?, budowano Strurm-Infanteriegeschütz 33B z haubic? 150 mm. Działa Sturmgeschütz III okazały się bardziej przydatne do zwalczania czołgów niż same czołgi. Były też łatwiejsze w produkcji.

Ciekawe informacje

• Zdobyte i sprawne działa były powszechnie używane przez Armię Czerwon?. Kilka ich podwozi i ok. 200 podwozi czołgów PzKpfw III wykorzystywano do budowy działa samobieżnego SU-761.

Dane techniczne Stug III Ausf. G

∞Masa całkowita: 23 900 kg
∞Długo?ć: 677 cm
∞Szeroko?ć: 295 cm
∞Wysoko?ć: 216 cm
∞Silnik: dwunastocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 120 TRM o mocy 221
kW (300 KM)
∞Prędko?ć na drodze: 38 km/h
∞Prędko?ć w terenie: 24 km/h
∞Zasięg na drodze: 155 km
∞Zasięg w terenie: 95 km
∞Załoga: 5
∞Uzbrojenie: armata 75 mm StuK 40L/48 (54 pociski), karabin maszynowy 7,92 MG 34 (600 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 81 mm, boki 30 mm, nadbudówka w zależno?ci od miejsca 80-50-30 mm

Romeo
Nie 22 Lut, 2009 14:07
Marder

W 1941r. armia niemiecka nie posiadała wystarczaj?co mobilnej artylerii przeciwpancernej. Zdecydowano się na pojazdy prowizoryczne, ale łatwe do uzyskania. W pierwszej wersji prowizorycznego niszczyciela czołgów, oznaczonego póˇniej jako Marder I (SdKfz 135), wykorzystywano zdobyty sprzęt francuski, głównie pancerny ci?gnik Lorraine Tracteur Blinde 37L oraz kadłuby czołgów H-39 i FCM 36. Ustawiano na nich armatę PaK 40 kalibry 75 mm osłonięt? z przodu i boków. W wersji Marder II wykorzystano podwozie niemieckiego czołgu lekkiego PzKpfw II. Budowano dwie odmiany tego pojazdu. Na podwoziu PzKpfw II D montowano zdobyczn? rosyjsk? armatę F-22 kalibru 76,2 mm, dostosowan? póˇniej do niemieckiej amunicji. Pojazd ten otrzymał nazwę SdKfz 132. Na podwoziu PzKpfw II E montowano niemieck? armatę PaK 40 kalibru 75 mm. Ten pojazd nosił oznaczenie SdKfz 131. W 1942r. do budowy Mardera zaczęto wykorzystywać podwozie czołgu PzKpfw 38 (t). W pierwszej wersji SdKfz 139 stosowano zdobyczn? armatę F-22 (z 30 pociskami). W wersji SdKfz 138 Marder III Ausf. H z niemieck? armat? 75 mm (z 38 pociskami) silnik przeniesiono na tył pojazdu. W wersji Marder III Ausf. M został on umieszczony po?rodku pojazdu, a przedział bojowy zamknięto od tyłu. Pojazdy typu Marder były przeznaczone na front wschodni, ale użyto ich również na froncie zachodnim oraz w Afryce.

Ciekawe informacje

• Powstało 170 pojazdów Marder I, 192 pojazdy Marder II (SdKfz 132), 531 pojazdów Marder II (SdKfz 131), 363 pojazdy Marder III, 418 pojazdów Marder III Ausf. H i 975 Marder III Ausf. M.

Dane techniczne Marder II (SdKfz 131 / 132) / Marder III (SdKfz 139)

∞Masa całkowita: 10 800 kg / 11 500 kg / 10 700 kg
∞Długo?ć: 610 cm / 560 cm / 643 cm
∞Szeroko?ć: 228 cm / 230 cm / 206 cm
∞Wysoko?ć: 235 cm / 260 cm / 250 cm
∞Silnik: sze?ciocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 62 TRM o mocy 103
kW (140 KM) / sze?ciocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Praga EPA Model III o mocy 92
kW (125 KM)
∞Prędko?ć na drodze: 40 km/h / 50 km/h / 42 km/h
∞Zasięg na drodze: 150 km / 185 km
∞Załoga: 4
∞Uzbrojenie: armata 75 mm PaK 40 (33-37 pocisków) / armata 76,2 mm PaK 36 (r) (30 pocisków) karabin maszynowy 7,92 MG 34 (600 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: do 30 mm / do 20 mm


Marder II.

Marder III.
Romeo
Pon 09 Mar, 2009 12:03
Jagdpanther (SdKfz 173)

Koncepcja niszczyciela czołgów, który miałby prost? konstrukcję i był tańszy w produkcji od czołgu, pojawiła się w armii niemieckiej na pocz?tku wojny. Kolejne pojazdy były konstrukcjami prowizorycznymi nadaj?cymi się do działań obronnych. Projektowany na podwoziu Tiger (P) Ferdinand okazał się zbyt ciężki, dlatego powstał pomysł wykorzystania podwozia czołgu PzKpfw V Panther do budowy niszczyciela czołgów z tak? sam? armat?. Pocz?tkowo nad projektem pracowały zakłady Kruppa w Essen. W styczniu 1943r. wszystkie prace nad niszczycielem czołgów przejęły zakłady Daimler-Benz. Prototyp pojazdu Jagdpanther był gotowy w paˇdzierniku 1943r., a pierwsze egzemplarze przedprodukcyjne - w styczniu następnego roku. Produkcję seryjn? w zakładach Deutsche Eisenwerke uruchomiono w marcu, a zakończono dopiero na przełomie marca i kwietnia 1945r. W styczniu 1945r. Jagdpanthery zaczęto budować także w zakładach MNH w Hannowerze i MBA w Poczdamie. Naloty amerykańskiego lotnictwa znacznie ograniczyły wytwarzanie tego udanego pojazdu, uznawanego na najlepszy w swojej kategorii.

Ciekawe informacje

• Ł?cznie zbudowano 425 sztuk tego niszczyciela czołgów, w tym dwa prototypy i jesieni? 1945r. trzy egzemplarze dla Brytyjczyków.
• W 1943r. powstał jeden egzemplarz, w 1944r. - 226, a w 1945r. - 198.
• Zakłady MIAG zbudowały 272 pojazdy, zakłady MNH - 114, a zakłady MBA - tylko 37.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 45 500 kg
∞Długo?ć: 986 cm, kadłuba 687 cm
∞Szeroko?ć: 342 cm
∞Wysoko?ć: 272 cm
∞Silnik: dwunastocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 230 P30 o mocy 515
kW (700 KM)
∞Prędko?ć na drodze: 46 km/h
∞Prędko?ć w terenie: 24 km/h
∞Zasięg na drodze: 210 km
∞Zasięg w terenie: 140 km
∞Załoga: 5
∞Uzbrojenie: armata 88 mm PaK 43/3 L/71 (60 pocisków), karabin maszynowy 7,92 MG 34 (600 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 60 mm, boki i tył 40 mm, przód nadbudówki 80 mm, boki 50 mm, tył 40 mmJagdpanther był najlepszym niszczycielem czołgów II wojny ?wiatowej.
Romeo
Wto 10 Mar, 2009 14:36
Jagdpanzer IV

W połowie 1942r. firma Alkett zamierzała zmodernizować StuG-a III, uzbrajaj?c pojazd w armatę 75 mm L/70. Armatę zamierzano montować na podwoziu PzKpfw IV. Model pojazdu oznaczonego jako PzKpfw IV z armat? 75 mm KwK 42 L/40 zademonstrowano Hitlerowi 2 paˇdziernika 1942r. W tym czasie armata nie była gotowa i firmie Vomag powierzono dostosowanie projektu do armaty 75 mm PaK 39 L/48. Egzemplarz wzocowy pokazano dopiero 20 paˇdziernika 1943r. W porównaniu ze Stug-iem III pojazd ten miał grubszy pancerz. Wozy produkowane od stycznia do paˇdziernika 1944r. nosiły oznaczenie Jagdpanzer IV (SdKfz 162). Do końca maja armatę wyposażono w hamulec wylotowy. W ostatnich seriach wykorzystywano podwozie PzKpfw IV Ausf. J. W kwietniu 1944r. zbudowano prototyp wersji z armatę 75 mm StuK 42 L/70. Po wprowadzeniu szeregu zmian w konstrukcji zakłady Vomag uruchomiły w sierpniu produkcję tego pojazdu, oznaczonego jako 7,5 cm Panzer IV/70 (V) lub Panzer IV lang (SdKfz 162/1), która trwała do marca 1945r. W czerwcu 1944r. firma Alkett przedstawiła swoj? wersję niszczyciela czołgów, w której na kadłubie PzKpfw IV zamiast wieży ustawiono nadbudówkę identyczn? jak w poprzednich wersjach, przez co pojazd był znacznie wyższy. Tę wersję, pod oznaczeniem Panzer IV/70 (A) SdKfz 162/1), produkowano od sierpnia 1944r. do marca 1945r.

Ciekawe informacje

• Zbudowano 804 pojazdy z armat? PaK 39, 930 sztuk Panzer IV/70 i 278 Panzer IV/70 (A).
• 10 kwietnia 1945r. na froncie wschodnim znajdowało się 229 pojazdów różnych wersji, na froncie zachodnim tylko 3, a we Włoszech 8.

Dane techniczne Jagdpanzer IV / Panzer IV lang

∞Masa całkowita: 24 000 kg / 25 800 kg
∞Długo?ć: 750 cm / 860 cm
∞Szeroko?ć: 317 cm
∞Wysoko?ć: 186 cm / 185 cm
∞Silnik: dwunastocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Maybach HL 120 TRM o mocy 221
kW (300 KM)
∞Prędko?ć na drodze: 40 km/h / 35 km/h
∞Prędko?ć w terenie: 21 km/h / 18 km/h
∞Zasięg na drodze: 190 km / 180 km
∞Zasięg w terenie: 130 km / 110 km
∞Załoga: 4
∞Uzbrojenie: armata 75 mm PaK 39 L/48 (63 pociski) / StuK 42 L/40 (54 pociski), pistolet maszynowy 7,92 mm MP43
∞Grubo?ć pancerza: przód kadłuba 80 mm, boki 30-40 mm, tył, podłoga i góra 20 mm


Wraz z pogarszaj?c? się sytuacj? strategiczn? armii III Rzeszy, znaczenia nabierały oddziały niszczycieli czołgów, wyposażone w sprzęt łatwiejszy i tańszy w produkcji od czołgów.
Romeo
Sro 11 Mar, 2009 09:12
Hetzer

Lekkie niszczyciele czołgów używane przez armię niemieck? były konstrukcjami prowizorycznymi o ograniczonych możliwo?ciach. Dodatkowo miały wysok? sylwetkę i odkryty przedział bojowy. W 1943r. potrzebny był nowy, bardziej wyspecjalizowany pojazd. Ponieważ zakłady zbrojeniowe na terenie Niemiec miały ograniczone możliwo?ci produkcyjne, zadania zbudowania nowego pojazdu powierzono czeskiej firmie ?koda - producentowi czołgów PzKpfw 38 (t). W nowym pojeˇdzie wykorzystano układ jezdny tego czołgu z nieco większymi kołami. Kadłub został poszerzony, a na nim ustawiono pancern? skrzynię o mocno nachylonych ?cianach. Uzbrojenie stanowiła armata PaK 39. Projektowi nadano oznaczenie Panzerjäger 38 (t), a produkcja seryjna ruszyła w kwietniu 1944r. Niektóre egzemplarze w 1945r. otrzymały armatę StuK 42 - tak uzbrojona wersja z silnikiem wysokoprężnym miała nosić nazwę Jagdpanzer 38 D. Niektóre Hetzery przezbrojono także w armatę StuK 37 L/24. 30 pojazdów uzbrojono w haubicę 150 mm, a 50 w miotacz płomieni.

Ciekawe informacje

• W zakładach BMM i ?koda zbudowano 2827 niszczycieli czołgów, 181 ci?gników ewakuacyjnych i 13 pojazdów bojowych napędzanych silnikiem wysokoprężnym.
• Produkcję w zakładach ?koda kontynuowano aż do roku 1950. Zbudowano 200 sztuk dla armii czechosłowackiej i 170 - pod oznaczeniem G 13 - dla armii szwajcarskiej.

Dane techniczne

∞Masa całkowita: 16 000 kg
∞Długo?ć: całkowita 627 cm; kadłuba 477 cm
∞Szeroko?ć: 253 cm
∞Wysoko?ć: 210 cm
∞Silnik: sze?ciocylindrowy rzędowy gaˇnikowy chłodzony ciecz? Praga AE o mocy 118 kW (160 KM)
∞Prędko?ć na drodze: 40 km/h
∞Prędko?ć w terenie: 25 km/h
∞Zasięg na drodze: 160 km
∞Zasięg w terenie: 800 km
∞Załoga: 4
∞Uzbrojenie: armata 75 mm PaK 39 (41 pocisków), karabin 7,92 mm StG 44 (180 nabojów)
∞Grubo?ć pancerza: przód 60 mm, boki i tył 20 mm, podłoga 10 mm, góra 8 mm

Romeo
Pon 25 Maj, 2009 13:28
Post napisany przez Radianta.

Witam chciałbym wam przestawić mój ulubiony i według mnie jedno z lepszych samobieżnych dział przeciwlotniczych. Jest to mój ulubiony pojazd w FoWie

Flakpanzer I - samobieżne działo przeciwlotnicze używane przez Niemców w 2W?.
Po wycofaniu z uzbrojenia czołgów PzI ich podwozia postanowiono wykorzystać do budowy dział samobieżnych. Na 24 z nich umieszczono działka przeciwlotnicze Flak 38 tworz?c w ten sposób samobieżne działa przeciwlotnicze. Przebudowy dokonały zakłady Alkett
Był on pierwszym typem niemieckiego samobieżnego działa przeciwlotniczego
Posiadał on Silnik 4-cylindrowy, gaˇnikowy, chłodzony powietrzem silnik w układzie bokser typu Krupp M 305 o pojemno?ci 3460 cm³,o mocy 57KM Vmax=30-35km/h.Jego pancerz miał grubo?ci od 6-13 mm.Masa6,5tZasięg 145km na drodze i 115 w terenie.Załoga 4 osoby.A jak kogo? interesuje uzbrojenie to tu można o nim się czego? więcej dowiedzieć 2 cm FlaK 38 http://pl.wikipedia.org/wiki/2_cm_FlaK_38
Niestety wszystkie wyprodukowane egzemplarze zostały zniszczone w czasie bitwy stalingradzkiej na przełomie 1942 i 1943 roku.

Poniżej zaprezentuje kilka zdjęć:

Zapraszam do dyskusji na temat tego działa samobieżnego
I mieczem ...
Pon 25 Maj, 2009 13:46
WIRBELWIND      Najbardziej znanym niemieckim zestawem przeciwlotniczym na g?sienicach był "Wirbelwind" (Tr?ba Powietrzna) , popularnie nazywany "puszk? po herbatnikach" . Pojazd powstał pod koniec maja 1944 roku na nieznacznie zmodyfikowanym podwoziu PzKpfw IV (Sd Kfz 161) . Zatwierdzono pocz?tkowo przebudowę tylko 50 sztuk , wszystkie miały być zmontowane przez specjalny zespół konstrukcyjno-produkcyjny w Ostbau-Sagan (dzisiejszy Polski Żagań) , który pocz?tkowo zatrudniał 80 ludzi . Kolejne pojazdy miały być budowane gdy czołgi PzKpfw IV będ? wycofywane z lini , do grudnia 1944 roku został zbudowany setny czołg przeciwlotniczy . W styczniu z powodu zbliżaj?cego się frontu zakład w Ostbau-Sagan został przeniesiony do Teplic w Czechach . Ł?cznie zdołano wykonać 105/145 (różne żródła) tych pojazdów . "Wirbelwind" był używany na froncie wschodnim i zachodnim , pomimo niewielkiej liczby były bardzo skuteczn? broni? przeciwlotnicz? , choć nierzadko używan? do niszczenia celów naziemnych . Stanowił niejednokrotnie jedyn? ochronę jednostek pancernych .                        
  #Masa : 22 ton
  #Długo?ć : 529 cm.
  #Szeroko?ć : 290 cm.
  #Wysoko?ć : 279cm.
  #Napęd : dwunastocylindrowy silnik benzynowy Maybach HL 120
  #Moc : 200kW
  #Układ jezdny : g?sienica , 8 kół no?nych , 4 podtrzymuj?ce
  #Prędko?ć maksymalna : 38km. na drodze
  #Zasięg : 200km. na drodze , 130km w terenie
  #Uzbrojenie : poczwórne działko plot. 20mm Flak 38 L65 , 1 km. 7.62mm.
  #Zapas amunicji : działo 3200szt. , km 1350szt.
  #Załoga : 5 osób
Rocky993
Pon 25 Maj, 2009 13:48
Goliat

(Leichter Ladungsträger Sd. Kfz. 302, 303, Goliath) czyli niemiecka zdalnie sterowana mina samobieżna była odpalana i sterowana poprzez kabel, stosowana do niszczenia umocnień, zapór i barykad oraz czołgów w terenie zabudowanym. Goliaty były niezbyt często wykorzystywane przez armię niemieck? m.in. podczas walk w Sewastopolu oraz podczas powstania warszawskiego. Broń nie była zbyt efektywna w walce. Pojazd mógł przenosić od 75 do 100 kg materiałów wybuchowych.

Dane techniczne

∞Jednostka napędowa : motocyklowy silnik gaˇnikowy o mocy 12,5 KM
∞Ciężar : 430 kg
∞Długo?ć : 163 cm
∞Szeroko?ć : 91 cm
∞Wysoko?ć : 62 cm
∞Ciężar ładunku wybuchowego : 75-100 kg
∞Prędko?ć maksymalna : 11 km/h
∞Opancerzenie : przednia czę?ć posiadała 11 mm pancerz
∞Zasięg : 800-1500 metrów

RainStorm
Sob 11 Lip, 2009 23:26
Sd.Fkz.253

Leichter Beobachtungspanzerwagen Sd.Kfz.253 - niemiecki lekki półg?sienicowy opancerzony wóz obserwacyjny artylerii, używany w jednostkach dział szturmowych] w armii niemieckiej w czasie II wojny ?wiatowej, należ?cy do rodziny transportera Sd.Kfz.250. Od marca 1940 do czerwca 1941 zbudowano ł?cznie 285 sztuk.

Sd.Kfz.253 był oparty na konstrukcji transportera opancerzonego Sd.Kfz.250 (podwozie Demag D7p), od którego różnił się głównie zakrytym od góry przedziałem bojowym oraz wyposażeniem. Całkowicie opancerzony pojazd, przeznaczony dla dowódców plutonów i baterii artylerii szturmowej, wyposażony był w radiostację - nadajnik FuG 16 i odbiornik FuG 15, z anten? prętow?. W dachu znajdował się okr?gły właz z dwuczę?ciow? klap?, a za nim mniejszy prostok?tny. Po zaprzestaniu jego produkcji, do jednostek dział szturmowych skierowano transporter Sd.Kfz.250 w odmianie Sd.Kfz.250/5.

Pojazd ważył 5,7 tony, posiadał opancerzenie od 8 do 18 mm. Uzbrojony był w karabin maszynowy MG 34 kalibru 7,92 mm. Silnik Maybach 4,2 litra i 100 KM. Prędko?ć maksymalna 65 km/h, zasięg 320 km. Załoga składała się z 4 osób.

Ciekawe informacje

- Podwozia produkowane były w firmach Demag w Wetter i Büssing-NAG w Berlinie, nadwozia w firmie Wegmann w Kassel, gdzie odbywał się montaż, przeniesiony następnie do zakładów Böhler w Kapfenbergu w Austrii.

- Według pocz?tkowego etatu, w baterii dział szturmowych StuG III (3 plutony po 2 działa) miało się znajdować 5 transporterów SdKfz 253, lecz z powodu niewystarczaj?cej produkcji zmieniono etat od 7 lipca 1940 na 4 transportery (po jednym dla dowódców plutonów i baterii). Wskutek strat i zaprzestania produkcji, SdKfz.253 używano jedynie do ok. 1943 roku.

Dane techniczne

∞ Silnik silnik gaˇnikowy Maybach HL 42 TRKM o mocy 73,5 kW (100 KM) przy 2800 obr./min

∞ Transmisja: mechaniczna

∞ Pancerz: stalowy, przód: 14,5 mm, boki i tył: 8 mm

∞ Długo?ć: 4,70 m

∞ Szeroko?ć: 1,95 m

∞ Wysoko?ć: 1,80 m

∞ Prze?wit: 0,285 m

∞ Masa: 5,7 t

∞ Moc jedn. 12,9 kW/t

Osi?gi

∞ Prędko?ć: 65 km/h

∞ Zasięg: 300 km (po drodze)

∞ 175 km (w terenie)

Pokonywanie przeszkód

∞ Brody (głęb.): 0,7 m

∞ Rowy (szer.): 1,5 m

∞ ?ciany (wys.) :0,4 m

Model Sd.Kfz.253Sd.Kfz.253 na Bałkanach(1941)
Rocky993
Nie 12 Lip, 2009 18:14
15 cm sIG 33/2 SF auf Jagdpanzer 38(t)

We wrze?niu 1939 r. niemieckie pułki piechoty miały własne wsparcie artyleryjskie w postaci kompanii dział piechoty. W jej skład wchodziło sze?ć lekkich dział kalibru 75 mm oraz dwie ciężkie haubice piechoty kalibru 150mm. Działa kalibru 150 mm były oznaczone jako schwere Infantrie Geschütz 33 - sIG 33 (15cm ciężkie działo piechoty, wzór 1933). Mimo myl?cej nazwy, była to raczej haubica niż typowe działo. Była to armata z krótk? luf? charakteryzuj?ca się bardzo wysokim k?tem podniesienia lufy, osadzona na podwoziu ze skrzynkowym łożem dolnym. Prace nad tym działem rozpoczęto w 1927 roku, ale ponieważ prace postępowały bardzo powoli, działo dopiero w 1933 roku przyjęto na uzbrojenie, a pierwsze egzemplarze seryjne powstały w 1936 roku. Haubica wzór 33, była konstrukcj? prost? i tradycyjn?. W zwi?zku z tym charakteryzowała się do?ć duż? mas?, dlatego przy transporcie wymagała do?ć licznego zaprzęgu konnego. Po osadzeniu na pozycji, zmiana tejże była również trudnym i czasochłonnym zadaniem. Aby zmniejszyć ten czas przystosowano działa sIG33 do transportu trakcj? motorow?, zastępuj?c tłoczone stalowe koła kołami z oponami gumowymi. Pomimo tego do końca wojny trakcja konna przeważała przy transporcie haubic sIG33.

Pierwszymi niemieckimi pojazdami tego typu były wybudowane na podwoziach czołgów PzKpfw I Ausf.B działa samobieżne uzbrojone wła?nie w haubicę piechoty sIG33 L/12 oznaczane jako 15cm sIG33 auf PzKpfw I Ausf.B. W przeciwieństwie do dział szturmowych zaprojektowanych od podstaw, pierwsze modele dział samobieżnych były konstrukcjami improwizowanymi. Na posiadane podwozia czołgów PzKpfw I Ausf.B zamontowano bowiem standardow? ciężk? haubice piechoty, dodaj?c przy tym tylko prowizoryczn? osłonę dla obsługi. Prototyp wozu 15cm sIG33 Sfl auf PzKpfw I Ausf.B (SdKfz101) wyposażony był w haubicę piechoty sIG33, zamontowan? z pełnym podwoziem kołowym, na pozbawionym wieży podwoziu czołgu PzKpfw I Ausf.B. W pojazdach seryjnych armaty montowano już bez kół i dodawano pancern? osłonę załogi, z blach pancernych o grubo?ci 10mm. Od stycznia do końca lutego 1940 roku w zakładach Alkett w Berlinie przebudowano w ten sposób 38 czołgów. Sformowano z nich 7 tzw. sIG kompanie (701-706). Po kampanii we Francji działa samobieżne tego typu brały również udział w walkach na Bałkanach i w Rosji. Ostatnie działa zostały wycofane z jednostek pod koniec 1943 roku (704.kompania).

Ciekawe informacje

• Przez cała wojnę większo?ć haubic sIG33 ci?gnęły zaprzęgi konne, ale gdy tylko było to możliwe, stosowano ciężarówki i pojazdy półg?sienicowe. Dopiero gdy haubica sIG33 została osadzona na g?sienicowym podwoziu samobieżnym, w pełni ukazała swój potencjał. Zaczęła wtedy być doceniana jako potężna broń wsparcia, strzelaj?ca szerokim asortymentem pocisków. W póˇniejszym okresie wojny haubice te przystosowano do montażu na podwoziach czołgów PzKpfw II, Pzkpfw 38(t) oraz niszczycieli czołgów SdKfz138/2 Hetzer. Pojazdy te oznaczono odpowiednio 15cm sIG33 auf Fgst PzKpfw II (Sf) SdKfz 121, 15cm sIG33 (Sf) auf PzKpfw 38(t) Bison (Grille) oraz 15cm sIG 33/2 Sf auf Jagdpanzer 38(t) Hetzer. Były to konstrukcje bardziej udane od konstrukcji pierwotnej, która grzeszyła bardzo wysok? sylwetk?, minimaln? ochron? załogi oraz mał? przestrzeni? ładunkow?.

Dane techniczne

∞ Silnik: 6-cylindrowy, gaˇnikowy, chłodzony ciecz? silnik rzędowy typu Praga EPA AC2 o pojemno?ci 7750 cm3

∞ Moc: 103 kW (140 KM)

∞ Wymiary:

∞ Długo?ć: 4870 mm
∞ Szeroko?ć: 2630 mm
∞ Wysoko?ć: 2200 mm

∞ Masa bojowa: 16 500 kg

∞ Opancerzenie:

∞ Grubo?ć pancerza: 10 - 60 mm

∞ Osi?gi:

∞ Na drodze: 32 km/h
∞ Zasięg: 130 km km

∞ Uzbrojenie:

Artyleryjskie 1 x działo piechoty 15 cm sIG 33/2 kal. 150 mm
Strzeleckie 1 x km MG 34 lub MG 42 kal. 7,92 mmRocky993
Wto 28 Lip, 2009 22:22
SdKfz 186 "Jagdtiger"

Najwi?kszym i najci??szym pojazdem niemieckich wojsk pancernych u?ytym bojowo w czasie II wojny ?wiatowej by?o dzia?o samobie?ne 12,8 cm Pak 44 SdKfz 186 Panzerj?ger Tiger Ausf. B, nazywane zgodnie z rozkazem Adolfa Hitlera z 26 lutego 1945 roku, Jagdtiger. Produkowane w ostatnich miesi?cach wojny Jagdtigery nie odegra?y ju? takiej roli w dzia?aniach bojowych jak Tygrysy czy Pantery. Dzia?a samobie?ne Jagdtiger cho? nie u?yte na du?a skal?, by?y jednak gro?n? broni? zdoln? zniszczy? ka?dy aliancki pojazd pancerny, w tym sowieckie ci??kie dzia?a samobie?ne typu ISU-122, ISU-152 oraz czo?gi IS-2.
Powstanie dzia?a samobie?nego Jagdtiger by?o, podobnie jak skonstruowanie innych pojazd?w tego typu, wynikiem wprowadzenia do jednostek odpowiedniego typu czo?gu, kt?ry pos?u?y? do przebudowy na dzia?o samobie?ne. W tym przypadku takim pojazdem by? czo?g Tiger II, czyli tzw. K?nig Tiger, b?d?cy rozwini?ciem s?awnego czo?gu ci??kiego PzKpfw VI Sd Kfz 181 Tiger.
Na decyzj? o podj?ciu produkcji ci??kiego dzia?a samobie?nego mia? wp?yw sukces innego wzoru uzbrojenia dzia?a samobie?nego Elefant-Ferdinand i wprowadzenie do uzbrojenia przez armi? sowieck? ci??kich dzia? SU-152 i ISU-122/152. Podobnie jak konstrukcje sowieckie ich niemiecki odpowiednik mia? by? uzbrojony w armat? wi?kszego kalibru ni? czo?g, kt?ry stanowi? podstaw? do opracowania konstrukcji - odpowiednio 88 mm i 128 mm (konstrukcje sowieckie 85/122 mm i 122/152 mm).
Prace konstrukcyjne nad dzia?em samobie?nym typu Jagdtiger zosta?y rozpocz?te ju? na pocz?tku 1943 roku. Waffen Amt opracowa? bardzo szczeg??owe wytyczne techniczno-taktyczne okre?laj?ce parametry nowego pojazdu. W przeciwie?stwie do wcze?niej stosowanej praktyki nie przeprowadzono konkursu ofert i nie polecono budowy wielu prototyp?w, lecz ju? 22 lutego 1943 roku WaPruf4a (artyleryjski) poleci? zak?adom Krupp w Essen opracowanie odpowiedniej lawety do zabudowania armaty 12,8 cm Pak 80 kalibru 128 mm.
Opracowanie konstrukcji nadbudowy i innych element?w dzia?a samobie?nego powierzono producentowi czo?g?w Tiger i K?nig Tiger zak?adom Henschel w Kassel.12 kwietnia 1943 roku firma Henschel przedstawi?a zakres koniecznych zmian technicznych. Najpowa?niejsz? by?o przed?u?enie o 300 mm wanny kad?uba pojazdu. Opancerzenie pojazdu mia?o wynosi? do 200 mm (pancerz czo?owy nadbudowy). W kwietniu 1943 roku zak?ady Henschel rozpocz??y budow? drewnianej makiety w skali 1:1.
W toku opracowywania nowego typu wozu bojowego d??ono do dokonania koniecznych modyfikacji podzespo??w wynikaj?cych m.in. z powi?kszonej masy pojazdu. Zamierzano te? poprawi? uk?ad ch?odzenia silnika.

Ciekawe informacje

• Pe?no wymiarowa drewniana makieta pojazdu by?a prezentowana F?hrerowi na poligonie w Arys (Orzysz) 20 pa?dziernika 1943 roku. Razem z prototypem Jagdtigera by?y pokazane inne pojazdy wojskowe m.in. w?oski czo?g ?redni typu P 40, makieta dzia?a samobie?nego Jagdpanther i Jagdpanzer IV L/70.

• W okresie od grudnia 1943 roku do lutego 1944 roku zosta?y wykonane dwa prototypy. Producentem prototyp?w by?y zak?ady Steyer-Daimler-Puch Werk Nibelungen w Saint Valentin w Austrii, kt?re mia?y tak?e podj?? seryjn? produkcj? tego pojazdu. W tym czasie fabryka w St. Valentin prowadzi?a wielkoseryjn? produkcj? czo?g?w PzKpfw IV i dlatego prace nad Jagdtigerem nie by?y prowadzone do?? energicznie i okres produkcji prototyp?w by? stosunkowo d?ugi. 6 kwietnia 1944 roku w Kummersdorfie odby? si? pokaz dw?ch pierwszych prototyp?w - Fgsf 305001 i 305002.

Dane techniczne

∞ Silnik: Maybach HL 230 P 30 dwunastocylindrowy silnik rz?dowy, ga?nikowy,
∞ Moc: 700 km przy 3000 obr./min
∞ Kaliber: 128 mm
∞ Za?oga: 6
∞ Masa bojowa: 75000 kg
∞ Opancerzenie: 25-250 mm
∞ D?ugo??: 10654 mm
∞ Szeroko??: 3625 mm
∞ Wysoko??: 2945 mm
∞ Pr?dko?? maksymalna: 35 km/h
∞ Zasi?g: 110 kmPodobne tematy:
biologiczna broń III Rzeszy?
Niemiecka broń pancerna
Syn architekta III Rzeszy buduje obiekty w Pekinie
Podziemny Szczecin - pozaziemskie tajemnice III Rzeszy
biologiczna broń III Rzeszy?