Baner Forum Prudnik

Kategoria: Uwagi, sugestie, propozycje.JAROmix
11 Luty 2005, 15:50
Jeśli chcesz umieścić baner naszego forum na swojej stronie www
dołącz do swojej strony ten o to fragment kodu:
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="480" height="60" id="468x60_forum" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="http://www.prudnik.info/pliki/468x60_forum.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed src="http://www.prudnik.info/pliki/468x60_forum.swf" width="480" height="60" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="468x60_forum" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></div>Podobne tematy:
Baner Forum!
Baner Forum
Jak trafiłeś\aś na Forum Prudnik?
Baner Forum Straży Miejskiej w Koszalinie