Apteka

Kategoria: HYDE PARKcamel
2009-12-06, 22:40
  W podobno to cywilizowany kraj.

(fotki widoczne po zalogowaniu "2ml")
elizka_z
2010-01-22, 21:31
  CYWILIZACJA [łac.], poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce hist. ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (przede wszystkim wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystywania jej bogactw na swoje potrzeby. 

Tak rozumianej cywilizacji przeciwstawia się czasem kulturę, pojmowaną jako kultura duchowa, tj. sfera duchowej twórczości człowieka.
Nie jest to jedyny sposób rozumienia terminu cywilizacja, używa się go jeszcze w co najmniej 3 znaczeniach:
1) jako hist. określenie najwyższego w systemie ewolucji ludzkości stadium rozwoju kultury po pierwotnym etapie dzikości (ludy zbieracko-łowieckie) i okresie barbarzyństwa (ludy pasterskie).
2) współcześnie pod pojęciem cywilizacji rozumie się typ kultury zaawansowanej społecznie.
3) jako określenie zespołu kultur etnicznych, tworzących razem krąg kulturowy, tj. szerszą wspólnotę kulturowo-hist., odznaczającą się wspólnym dla niej zestawem elementów tradycji i wzorów życia.


Podobne tematy:
Apteka i lekarz przez internet!!!
Polska apteka w Hadze ewentualnie w Rotterdamie?
apteka
apteka internetowa
Doświadczenia - apteka, sklepy...