PSL

Kategoria: PolitykaDaniel
2010-05-23, 07:59
Artykuł GW o PSLowskich, kłobuckich kacykach:


Prominentny ludowiec z Kłobucka pokazał jak można robić kampanię wyborczą za pieniądze podatników. Zatrudnione w Związku Młodzieży Wiejskiej za pieniądze z urzędu pracy stażystki roznosiły ulotki wyborcze, rozwieszały plakaty, usługiwały gościom na wyborczych festynach ludowców.

Po raz pierwszy o "stażach" bezrobotnych absolwentów w kłobuckim Związku Młodzieży Wiejskiej zrobiło się głośno dwa lata temu, gdy były wicestarosta Marek Sroka ogłosił: -Były one fikcją. Umowy o refundacje w latach 2002-06 podpisywał z urzędem pracy ówczesny szef ZMW, a dzisiaj członek zarządu powiatu w Kłobucku i prezes rady powiatowej PSL Henryk Kiepura. Sroka złożył zawiadomienie do prokuratury. Ta kilkakrotnie umarzała śledztwo. Ale niezależnie do Powiatowego Urzędu Pracy weszli inspektorzy NIK. Ich kontrola potwierdziła słowa Sroki.

Podawanym w dokumentach miejscem pracy stażystów miały być Częstochowa, Katowice i Warszawa, choć nie ruszali się z Kłobucka. Co robili?

Dziewczyna zatrudniona od maja do października 2005 r.: - Pomagałam w kampanii wyborczej pana Kiepury. W biurze ZMW drukowałam ulotki wyborcze, następnie rozdawałam je na rynku w Kłobucku oraz Krzepicach. Odbywało się to zarówno w dniu pracy jak i w dniach wolnych. Również w trakcie stażu jeden raz pomagałam panu Serafinowi - startującemu w tych samych wyborach.

Inna stażystka: - Na prośbę pana Kiepury dwukrotnie uczestniczyłam w imprezach ZMW i PSL w Złochowicach i Przystajni, a moja rola polegała na różnego rodzaju pomocy przy obsłudze gości. Np. brałam udział w organizowaniu loterii. Zostałam też poproszona przez pana Kiepurę o pomoc w jego kampanii wyborczej do Sejmu. Odbyło się to trzy razy, rozdawałam materiały wyborcze. Rozwieszałam plakaty, przygotowywałam ulotki.

Kiepura się broni: - Prosiłem stażystów o pomoc w trakcie kampanii wyborczych kandydatów związanych z PSL. Ale, żeby to robiły w dni wolne a jeżeli w godzinach pracy, to przekazywałem im, żeby wzięły sobie urlop.

Władysław Serafin, który w 2008 r. przegrał z Kiepurą walkę o fotel prezesa zarządu powiatowego PSL niedawno wrócił do lokalnej polityki. W miejsce zmarłego Tadeusza Witta został radnym powiatowym i przewodniczącym Rady Powiatu. - Jeśli w przeszłości stażyści ZMW roznosili ulotki wyborcze z moją podobizną to bez mojej wiedzy i akceptacji - mówi Serafin. Zapowiada, że choć oficjalnie nie zna jeszcze raportu NIK, to "sprawę Kiepury" poruszy na partyjnym szczeblu. - Ta sprawa kompromituje PSL w oczach wyborców - dodaje.

Dyrektor PUP w Kłobucku Małgorzata Szymanek: - Nie wiedziałam, że stażystów angażowano w kampanie wyborcze.

Choć ze strony PUP praktycznie nie było nadzoru i kontroli, to ZMW szczególnie faworyzowano. W 2003 r. urząd pracy odrzucił pięć wniosków przedsiębiorców o staże uzasadniając np. że pracodawca "nie zatrudnia przynajmniej dwóch pracowników", albo że w firmie "znacznie zmalała liczba pracowników". Tymczasem zarząd powiatowy ZMW, którego wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, nie zatrudniał ani jednego pracownika.

Na staże bezrobotnych absolwentów w kłobuckim ZMW (w latach 2002-08) urząd pracy wydał 40 tys. zł. Nikt nie został potem zatrudniony - co jest jedną z zasad walki z bezrobociem wśród młodych absolwentów.


Chrzanić sitwe.


Podobne tematy:
Polski Bill Gates jedynką PSL w Warszawie
Spot wyborczy kandydata PSL?
Samoobrona, LPR i PSL do wyborów bez PiS?
PSL ?
działania PiS/SOBR/LPR oraz PO/PSL w sprawie aborcji
W piątek spotkanie PiS z LPR, Samoobroną i PSL