Potencjał Kłobucka

Kategoria: Kulturaczeski_
2010-01-20, 15:32
Kłobuck ma spory potencjał kulturowy, pisałem ostatnio o tym na zajęcia (studiuje kulturoznawstwo). Moją pracę wklejam poniżej:
"Kłobuck leży w północnej części województwa śląskiego, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w dolinie Białej Okszy (dopływ Liswarty), średnio 240-270 m. n.p.m.. Jest oddalony od Katowic-stolicy województwa-o 90 km. Z Częstochową. oddaloną o 18 km, posiada dogodne połączenia autobusowe PKS i MZK. Kłobuck należy do dawnych osad małopolskich. Jej początki sięgaja czasów wczesnopiastowskich, o czym świadczy do dzisiaj sąsiednie Grodzisko, stanowiące pierwotnie warowny gródek monarszy. Źródła z XIII i XIV wieku poświadczają tu funkcjonowanie rozwiniętej i ludnej osady parafialnej, przy której lokowano średniowieczne miasto. Pozytywny wpływ na jego rozwój wywarło gęstniejące osadnictwo wiejskie oraz dogodne położenie przy trakcie handlowym z Krakowa na Śląsk (do Wrocławia) i do Wielkopolski (Poznania). Mimo różnych przeciwności losu, jak klęski wojenne i żywiołowe, Kłobuck stanowił ważny ośrodek miejski o rozwiniętej i ludnej osady parafialnej, przy której lokowano średniowieczne miasto.

1) JAN DŁUGOSZ

Wielką postacią związaną z ziemią kłobucką jest sam Jan Długosz - wybitny historiograf i dyplomata, wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.
Jego dorobek pisarki jest imponujący i obejmuje takie dzieła, jak:
• „Księga uposażeń biskupstwa krakowskiego" (1440)
• „Sztandary wojsk krzyżackich" (1448),
• „Znaki albo godła Królestwa Polski" (1448),
• „Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego" (1455-1480),
• „Żywot świętego Stanisława" (1465),
• „Żywot błogosławionej Kingi",
• „Katalogi biskupów" (1468-1478),
• oraz „Księga uposażeń diecezji krakowskiej" (1470-1480), która zawiera rzetelny, uwzględniający wiele szczegółów, opis Kłobucka z drugiej połowy XV wieku.

Kłobuckie koneksje Długoszów sięgają prawdopodobnie roku 1410, kiedy to Bartłomiej Długosz (herbu Wieniawa), kapelan Jagiełły odprawił jedną z mszy przed bitwą pod Grunwaldem 15 lipca 1410.

Potencjał związany z rodem Długoszów wykorzystywany jest przez miasto m.in. przy organizacji tzw. Dni Długoszowskich, trzydniowej imprezy plenerowej połączonej z wykładami naukowymi. W Kłobucku działa towarzystwo „Wieniawa”, które skupia wokół siebie miłośników miasta. Wykorzystując doświadczenie lokalnych działaczy kulturalnych oraz potencjał Dni Długoszowskich można zorganizować w Kłobucku bractwo rycerskie pielęgnujące średniowieczne tradycje miasta. Zainteresowanie działalnością w takim bractwie byłoby duże ze względu na organizowane w czasie Dni Długoszowskich walki rycerskie.

We współpracy z parafią św. Marcina, w której Długosz był proboszczem można zorganizować muzeum Długosza. Parafia jest w posiadaniu przedmiotów codziennego użytku, którymi posługiwał się sam Długosz.

2) WŁADYSŁAW SEBYŁA

Do postaci, związanych na stałe z ziemią kłobucką, należy zaliczyć nazwisko Władysława Sebyły - wszechstronnie uzdolnionego poety, krytyka literackiego, malarza oraz muzyka.
Wykorzystując jego nazwisko i osiągnięcia można zorganizować konkurs poetycki o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim (konkursy lokalne są organizowane przez MOK im. Sebyły).

3) PAŁAC W ZAGORZU

Kłobuck i jego okolice mają sporo do zaoferowania odwiedzającym ten obszar turystom. Na szczególną uwagę w zakresie obiektów architektury świeckiej zasługuje pałac w Zagórzu. Pałac w Zagórzu został zbudowany w latach 1795-1800 w stylu gotyckim przez Christiana von Haugwitz na wzór jego berlińskiej rezydencji. Otoczony obszernym ogrodem przez lata był siedzibą jego kolejnych właścicieli: Lemańskich (Henkla von Donnersmarcka, Romanowów) oraz stanowił ośrodek administracyjny dóbr zagórskich. Warto dodać, iż wcześniej w tym miejscu czyli w XIV-XV w. znajdował się dwór królewski wraz z folwarkiem, w XVII w. pałac oraz ogród założony przez Mikołaja Wolskiego, starostę krzepickiego. Po I wojnie światowej posiadłość przeszła na własność Skarbu Państwa. W XX-leciu międzywojennym znajdowała się w pałacu Szkoła Leśników, w latach 1952-78 miało swoją siedzibę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Obecnie budynek oczekuje na zagospodarowanie. Obok pałacu znajduje się park, w którym zachowano stary drzewostan.

Miejsce to można zagospodarować aby stało się miejscem spotkań i życia towarzyskiego miejscowej ludności. Pałac można wykorzystać jako siedzibę wyżej wspomnianego bractwa lub wykorzystać jako powierzchnię wystawienniczą (muzeum lub galeria).

4) BITWA POD MOKRĄ

Bitwa pod Mokrą to jedno z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas drugiej wojny światowej, które miało miejsce dnia 1 września 1939 roku w pobliżu wsi Mokra, 5 km na północ od miasta Kłobuck. Wołyńska Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. J. Filipowicza we wsi Mokra powstrzymywała przez cały dzień niemiecką 4 Dywizję Pancerną gen. Reinhardta wspieraną przez lotnictwo.
Co roku w niedzielę najbliższą 1 września w Mokrej odbywa się uroczystość poświęcona bohaterom bitwy pod Mokrą. Od 3 lat organizowana jest także skromna rekonstrukcja bitwy, w której biorą udział pasjonaci wojskowości z Kłobucka, Krakowa i Opola.
Wykorzystując potencjał wydarzenia można starać się aby bitwa pod Mokrą zdobyła statut pierwszej bitwy drugiej wojny światowej co mogłoby rozsławić okolicę Kłobucka nawet na skalę europejską. Rekonstrukcję bitwy można rozszerzyć i połączyć z festynem oraz innymi imprezami towarzyszącymi."
Roben
2010-03-07, 12:34
Czy ja wiem czy to dużo?

Niejedna mała mieścinka potrafi się okazać podobnym urobkiem. Tomasz Jachimek w Szkle Kontaktowym nawet nie mógł zajarzyć, gdzie Kłobuck leży.


Podobne tematy:
Gazeta Kłobucka
Włącznik dmuchawy z potencjometrem w borku
Potencjalne źródło ognia.
Miareczkowanie potencjometryczne
Wyznaczanie Ir metodą potencjometryczną
pH i miareczkowanie potencjometryczne