Lekcje ¶l±skiej mowy w Muzeum ¦l±skim w Katowicach

Kategoria: Kulturakooperatysta
2010-01-10, 21:51
Towarzystwo Kultywowania i Promowania ¦l±skiej Mowy oraz Muzeum ¦l±skie w Katowicach zapraszaj± na Lekcyjo ¶lōnskij gŏdki – „Ukiołzdnōńć idzie rŏz dwa”, która odbędzie się 30 stycznia 2010 roku o godzinie 12:30 w Muzeum ¦l±skim w Katowicach, al. W. Korfantego 3. Wstęp wolny.


Prelekcja dotyczyć będzie cech charakterystycznych ¶l±skiej mowy, jej odmienno¶ci od pokrewnych systemów językowych oraz typowych pułapek leksykalnych i składniowych (słowa i konstrukcje zdaniowe, które w językach pokrewnych maj± podobn± postać, ale zupełnie inne znaczenie). Prelegent - Mirosław Syniawa, sekretarz towarzystwa Pro Loquela Silesiana.

Więcej informacji na stronie Muzeum ¦l±skie w Katowicach
kooperatysta
2010-03-25, 19:59
27 marca 2010 roku zapraszam na kolejne spotkanie w Muzeum ¦l±skim w Katowicach.


Jak to wszyjsko naszkryflać ? – na lekcji trzeciej będzie mowa o historii ¶l±skiego pi¶miennictwa, o problemach ujednolicenia języka, o zasadach zapisu mowy ¶l±skiej.


Podobne tematy:
2011 rokiem ¶l±skiej mowy
"Spotkania z fotografi±" w Muzeum ¦l±skim w Katowi
ING Bank ¦l±ski zainwestuje w Stadion ¦l±ski?