Terminy zjazdów w III semestrze

Kategoria: Sprawy organizacyjneSasi
2009-08-05, 11:30
Na ekstranecie pojawi?y si? ju? terminy zjazdów dla naszego kierunku.

Nie wiem czemu ale zaczynaj? si? one 19-20.09 wtedy kiedy jeszcze s? poprawki :/.
Wklejam poni?ej daty:


19-20.09.2009
26-27.09.2009

10-11.10.2009
24-25.10.2009

14-15.11.2009
21-22.11.2009

05-06.12.2009
19-20.12.2009

09-10.01.2010
23-24.01.2010

25.01-07.02.2010 - SESJA EGZAMINACYJNA
netshape
2009-08-30, 19:10
Wrzesniowe zjazdy=totalny bezsens...:/
Sasi
2009-08-31, 19:32
Wiem, zgadzam si?, skontaktuj? si? do ko?ca tygodnia z Dziekanatem/Dzia?em Dydaktycznym i spróbuj? to wyja?ni?.
adi1307
2009-08-31, 21:50
przynajmniej zjazdy beda co 2 tyg a nie w kazdy weekend :P
Sasi
2009-09-02, 17:33
Info z dzia?u dydaktycznego:


Pani Dominiko,
ze wzgl?du na zwi?kszaj?c? si? ilo?? grup studenckich musieli?my maksymalnie rozci?gn?? horyzont czasowy obu semestrów, co spowodowa?o zaz?bienie si? rozpocz?cia nowego roku akademickiego jeszcze z sesj? poprawkow?. W terminie 19-20.09.2009 b?d? si? ju? odbywa?y regularne zaj?cia. Plan zaj?? na ca?y semestr zostanie opublikowany najpó?niej na tydzie? przed rozpocz?ciem zaj??. [...]

pozdrawiam
Joanna Data

Bartho
2009-09-02, 18:38
 	 			 
przynajmniej zjazdy beda co 2 tyg a nie w kazdy weekend :PI to mi si? podoba ;)
Bartho
2009-09-12, 22:18
Pojawi? si? plan na 3 semestr, ale jest jeden problem jak mog? by? równocze?nie na zaj?ciach i poprawkach z zesz?ego semestru ? Czy ludzie z dziekanatu nie wiedz? ?e ustalili sesj? poprawkow? do 20 wrze?nia ?!
Sasi
2009-09-12, 23:45
 	 			 
Pojawi? si? plan na 3 semestr, ale jest jeden problem jak mog? by? równocze?nie na zaj?ciach i poprawkach z zesz?ego semestru ? Czy ludzie z dziekanatu nie wiedz? ?e ustalili sesj? poprawkow? do 20 wrze?nia ?!
Bartho, przecie? ju? na samym pocz?tku w?tku by?o info ?e jest problem, to napisa?e? ?e Ci to pasuje - brawo za refleks.

Bartho
2009-09-13, 08:23
Sasi napisa?em wy??cznie ?e mi si? podoba to ?e zjazdy s? co 2 tygodnie(a nie 3 razy w miesi?cu jak to mia?o miejsce w poprzednim semestrze)    A ?e powsta? taki problem z wrze?niowym zjazdem to mia?em ci?gle nadzieje ?e dzia? dydaktyczny 'okroi' plan na te dni tak ?eby by?o tak jak mówisz bez obowi?zkowych zaj?? tj.?wicze? i laboratoriów. G?upota totalna
Sasi
2009-09-13, 11:18
W?a?nie napisa?am maila do Dzia?u Dydaktycznego w tej sprawie.


Najbardziej idiotyczne jest wyznaczenie testów diagn. z j?zyka obcego w czasie poprawki.
Po za tym ja tam widz? tylko j. angielski - a gdzie reszta j?zyków do wyboru ??

Id?c dalej,poprawki nak?adaj? si? na ?wiczenia, gdzie obecno?? jest obowi?zkowa. Wyznaczaj?c w tym samym czasie termin poprawki zmuszaj? nas do ?amania regulaminu uczelni, albo do zrezygnowania z poprawki -> tym samym wydania 160 z? na warunek.

No i poruszy?am to co mówi?e? Bartho - ?e zaz?bienie terminów mia?o spowodowa? rozlu?nienie zaj?? (raz na 2 tyg) a to kolejna BY ZY DU RA.


A we wtorek to ja si? chyba przejd? do samego Dziekana Kalinowskiego.
Bartho
2009-09-13, 19:35
No to wóz albo przewóz. Wynika z tego ?e trzeba z czego? zrezygnowa? trudno ja id? na poprawki i przewiduj? ?e na najbli?szym zje?dzie nie b?de na ?adnych zaj?ciach bo ewidentnie mi si? nie b?dzie chcia?o. A to podwy?szenie czesnego to ja nie wiem za co oni wzi?li ! 3mam kciuki Sasi aby co? si? wyja?ni?o(chocia? i tak si? pewnie nic nie zmieni w kwestii tego)
Sasi
2009-09-13, 21:10
Nie wiem Bartho, ale ja jako? ?rednio chc? 10 rok wa?kowa? j. angielski - wi?c i tak pójd?...bo nie s?dz? ?ebym by?a jedyn? na roku która wybra?a inny j?zyk obcy. Po za tym w trakcie poprawki z rachunku prawd. mam pierwszy wyk?ad z grafiki komputerowej i co jak co ale dla mnie to najwa?niejszy przedmiot na tych ca?ych zj...anych studiach i chcia?abym pozna? zasady zaliczenia przedmiotu :)
Bartho
2009-09-13, 21:20
Oj uwierz mi ?e te? bym chcia? ale mam nadziej? ?e prowadz?ca/y zaj?cia b?dzie wyrozumia?y i nie bedzie mia? pretensji o zaistnia?? sytuacje,bo ja mimo wszystko chce poprzedni semestr zaliczy? w jak najlepszym stopniu.A wiadomo ?e czasami nieobecno?ci si? zdarzaj?   Jako? da rad? :)
DonIgi
2009-09-14, 20:07
Ca?e szcz??cie rachunek mam zaliczony:) Ale zamiast na angielski to grzecznie na algebr? b?d? w?drowa?. Niez?y tu maj? burdel, dobrze ?e si? od nich nie uczymy zarz?dzania ani logistyki.
Sasi
2009-09-14, 21:24
No w?a?nie zarz?dzanie mamy w planie zaj??! :D paradox ;)


Podobne tematy:
Plan Zaj?? na III semestr
Terminy zjazdów
International Business Program III semestr
terminy zjazdow na czerwiec
Terminy zjazdów
Terminy Zjazdów Semestr Letni