PODZIA? NA GRUPY Z ANGIELSKIEGO

Kategoria: Sprawy organizacyjneSasi
2009-10-09, 21:24
Moi kochani wszem i wobec o?wiadczam ?e w extranecie pojawi?y si? podzia?y na grupy z j. angielskiegoZak?adka: plany zaj??/GRUPA_ILN_sem3.xlsPodobne tematy:
Terminarz i podział na grupy
Podział na grupy, godziny itp itd.
Podział na grupy w Champions League
Podział na grupy
Podział na grupy językowe i informatyczne
nowy podział na grupy - j. angielski